Família: Malvàcies

 

Gran família d’angiospermes dicotiledònies estesa per zones tropicals i intertropicals del món amb més de dos-cents quaranta gèneres d’arbres, arbusts i plantes herbàcies. A Catalunya tenim nou gèneres autòctons i altres de naturalitzats; les fulles són enteres, alternes o esparses i les flors són hermafrodites, actinomorfes i pentàmeres. El fruit és un esquizocarp. Algunes utilitzades en jardineria per les seves flors, altres a la indústria tèxtil. Recentment, s’ha incorporat la família Tiliàcies i Esterculiàcies, que passaran a ser una subfamília.

Tiliàcies

Petita família d’angiospermes dicotiledònies estesa per zones temperades de l’hemisferi boreal, Nord-amèrica i que a Catalunya només té un gènere d’arbres, Tilia, amb dues espècies. Té les fulles enteres, alternes i les flors unisexuals reunides en cimes pèndules amb una gran bràctea. El fruit és una núcula.

Esterculiàcies

Família estesa per les zones tropicals i subtropicals, formada per grans arbres, arbusts i lianes amb més de seixanta gèneres i que a Catalunya no en tenim cap d’autòcton, si més no, són utilitzats en jardineria urbana per les seves flors, encara que no arriben a naturalitzar-se. Els més utilitzats són Brachychiton populneus i Brachychiton acerifolius. Recentment aquesta família ha estat traspassada a la família Malvàcies.