Família: Magnoliàcies

Família d’angiospermes estesa per zones tropicals i subtropicals d’Àsia i Sud-Amèrica i Nord-Amèrica, formada per arbres de fulles caduques, simples i flors hermafrodites molt cridaneres, per la qual cosa són utilitzades en jardineria urbana.