Família: Linàcies

Petita família que compte amb dos gèneres en Catalunya.
Son herbàcies i a vegades ramificades des de mitja tija, que es prima i potser pilosa o glabra.
Rara vegada passen de 50 o 60 cm, tret de Linum suffruticosum que pot arribar a 1 metre.
Les fulles primes o lanceolades, petites i agudes, poden estar oposades o esparses.
Les flors son pentàmeres, amb els pètals lliures,a vegades solapats i els sèpals aguts, curtament pedicel•lades i reunides en una petita inflorescencia terminal.
Alguna espècie en concret ha estat conreada per la industria tèxtil.