Família: Lauràcies

Família arbustiva que sol ser tropical i d´altres zones càlides i que a Catalunya, tant com tot el mediterrani, només en hi ha un sol gènere; Laurus, el popular llorer, de fulles fosques i coriàcies,conegut per el seu valor culinari.
Malgrat ha estat plantat, en hi ha bosquets de Llorer silvestres molt característics en fondalades mediterrànies.

No trobem res.

Estem disgustats per aquest inconvenient, si us plau torna a l'inici o torna a buscar amb aquest formulari.