Família: Lauràcies

Família arbustiva que sol ser tropical i d´altres zones càlides i que a Catalunya, tant com tot el mediterrani, només en hi ha un sol gènere; Laurus, el popular llorer, de fulles fosques i coriàcies,conegut per el seu valor culinari.
Malgrat ha estat plantat, en hi ha bosquets de Llorer silvestres molt característics en fondalades mediterrànies.