Família: Lauràcies

Família de distribució tropical i subtropical amb una trentena de gèneres d’arbres i arbusts, i a Catalunya només n’hi ha un ( Laurus ), el popular llorer, de fulles fosques i coriàcies, conegut per el seu valor culinari.
Malgrat ha estat cultivat, hi ha bosquets de Llorer silvestres molt característics en fondalades mediterrànies. El fruit pot ser una baia o una drupa.