Família: Haloragàcies

Petita família d’herbes aquàtiques i amb un sol gènere representatiu en les nostres aigües, Myriophyllum amb tres espècies força semblants.
Les petites flors gairebé sense periant son unisexuals i les fulles dividides en lacínies, estan verticil•lades per tota la tija.