Família: Goodeniàcies

Petita família d’angiospermes estesa majoritàriament per Austràlia i zones tropicals d’Àfrica. Són plantes herbàcies o arbustives que solen viure a llocs secs a àrids tret d’algunes a boscs humits d’Àfrica. Té dotze gèneres i més de quatre-centes espècies, algunes de les quals s’utilitzen en jardineria.