Família: Gesneriàcies

Aquesta família és de tendència tropical i resta en serralades europees dispersa, com a mut testimoni de la flora pre-quaternària . A Europa hi ha quatre gèneres i només un a Catalunya, Ramonda myconi.
Són plantes herbàcies o arbustives, de fulles enteres, oposades o en roseta i les seves flors són pentàmeres, hermafrodites i zigomorfes. El fruit és capsular, a vegades és una baia.