Família: Fitolacàcies

Petita família originària d’Amèrica tropical, estesa per zones subtropicals i temperades i que té una vintena de gèneres en tot el món. A Catalunya només tenim el gènere Phytolacca, força naturalitzat en boscs humits i frescals de les comarques mediterrànies.  Les plantes poden ser arbres, arbusts, lianes i herbes, de fulles enteres, simples i esparses; les flors són petites, pentàmeres, actinomorfes o amb pètals caducs i es troben reunides en raïms o panícules laxes. En parcs i jardins es troba cultivat Phytolacca dioica. El fruit és una baia.