Família: Estrelitziàcies

Petita família de monocotiledònies estesa per zones tropicals de Sud-amèrica i Àfrica i que només té tres gèneres amb set espècies. Són plantes herbàcies o arbòries amb rizomes (geòfit) i les flors són hermafrodites, zigomorfes molt cridaneres i utilitzades en jardineria.