Família: Dioscoreàcies

Família estesa per les zones tropicals i temperades, amb prop de sis-centes espècies.
A Catalunya està representada per dos gèneres, Tamus i Borderea (força rara) generalment són plantes perennes, enfiladisses amb fulles simples i alternes; les flors són poc cridaneres amb sis pètals, la major part són hermafrodites o unisexuals en panícules o espigues.