Família: Dioscoreàcies

Família estesa per les zones tropicals del mon i algunes es desenvolupen en zones més temperades, amb prop de 600 espècies.
En les nostres terres es representada per dos gèneres, Tamus i Borderea; generalment son plantes enfiladisses amb fulles alternes i flors poc cridaneres amb sis pètals, la major part son dioiques, altres monoiques.