Família: Dioscoreàcies

Família estesa per les zones tropicals i temperades, amb prop de 600 espècies.
A Catalunya està representada per dos gèneres, Tamus i Borderea ( força rara ); generalment són plantes perennes, enfiladisses amb fulles simples i alternes; les flors poc cridaneres amb sis pètals, la major part són hermafrodites o unisexuals en panícules o espigues.