Família: Cycadàcies

Família de monocotiledònies, monotípica estesa per la zona paleotropical del món i encara que morfològicament tenen una certa similitud amb les palmeres (Arecàcies), no tenen res en comú. Són plantes dioiques. L’exemple pot ser Cycas revoluta.