Família: Cupressàcies

Família cosmopolita estesa per zones de clima càlid a temperat de l’hemisferi boreal, amb una vintena de gèneres i que a Catalunya només en té un d’autòcton (Juniperus) amb cinc espècies. Generalment, són arbres i grans arbusts de fulla perenne, aciculars, oposades o verticil·lades, esquamiformes i imbricades; les flors estan disposades en estròbils. Alguns gèneres són molt utilitzats en jardineria com Cupressus i Thuja.