Família: Cornàcies

Petita família de poc més d’un centenar de gèneres, d’arbres i arbusts que creixen entre zones boreals a tropicals, encara que només tenim una sola espècie a Catalunya. Cornus sanguinea. Les fulles són simples i oposades i les flors tenen quatre o cinc pètals, són actinomorfes i fan inflorescències en corimbe i el fruit en drupa. Hi ha una espècie bastant rara del sud d’Europa, Cornus mas, que pot haver estat assilvestrada molt localment; altres són utilitzades en jardineria.