Família: Charàcies

Són algues verdes eucariotes, carofícies, la major part viuen a l’aigua dolça i tenen cloroplasts amb els quals poden fer la funció clorofíl·lica per la qual cosa estan més pròximes a les plantes terrestres, com els briòfits.  Aquestes algues bentòniques estan força desenvolupades “macro algues”, ja que passen del mig metre, creant microhàbitats dins de l’aigua i són indicadors de la qualitat d’aquesta. L’exemple típic seria Chara vulgaris.