Família: Capparàcies

Família estesa per les zones eixutes tropicals i subtropicals de la que només tenim dos gèneres a Catalunya. Capparis i Cleone, encara que aquesta última podria haver estat introduïda accidentalment.
Solen ser plantes herbàcies i arbustives amb les fulles alternes, simples o compostes. Les flors són actinomorfes de pètals lliures i el fruit és una baia.