Família: Capparàcies

Família estesa per les zones eixutes tropicals i subtropicals i que només tenim dos gèneres a Catalunya. Capparis i Cleone ( aquesta pot haver estat introduïda).
Solen ser plantes herbàcies i arbustives amb les fulles alternes, simples o compostes i a vegades estipulades. El fruit és una baia.

Les flors poden ser actinomorfes o zigomorfes, vistoses.