Família: Capparàcies

Família estesa per les zones eixutes tropicals i subtropicals i que només tenim en dos gèneres en Catalunya. Capparis i Cleone ( aquesta pot haver estat introduïda).
Solen ser herbàcies i arbustives amb les fulles alternes, sent simples o compostes, a vegades estipulades.

Les flors poden ser actinomorfes o zigomorfes, vistoses.