Jasonia saxatilis

Nom Científic Jasonia saxatilis
Nom Català Te de roca
Nom Castellà Té de roca
Família Compostes
Floració Juliol / Agost
Hàbitat Relleixos i escletxes de roca. Ca. Contr. medit i est. montà submed.
Alçada 10 a 30 cm
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari