Xanthium echinatum

Nom Científic Xanthium echinatum
Nom Català Llapassa borda
Nom Castellà Bardana menor
Família Compostes
Floració Juny / Octubre
Hàbitat Herbassars ruderals humits. Contr.medit. i est. montà submed.
Alçada 30 a 60 cm
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari