Viscum album subsp. austriacum

Nom Científic Viscum album subsp. austriacum
Nom Català Vesc
Nom Castellà Muérdago
Família Lorantàcies
Floració Març / Juliol
Hàbitat Pinedes ( Paràsit sobre coníferes ) Contr. medit i est. montà.
Alçada 20 a 40 cm aprox.
Forma vital Epífit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari