Tecoma capensis

Nom Científic Tecoma capensis
Nom Català Tecomaria
Nom Castellà Madreselva de El Cabo
Família Bignoniàcies
Floració Setembre / Març
Hàbitat Plantada en parcs i jardins.
Alçada 3 a 8 m
Forma vital Nanofaneròfit.
Descripció Sin : Bignonia capensis.
Característiques Ornamental |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari