Família: Zigofil·làcies

Petita família estesa per zones tropicals, subtropicals i temperades del planeta i que a Catalunya només esta representada per tres gèneres, entre herbes i matolls.
Peganum, Tribulus i Zigophyllum.
Es tracte de plantes que no passen de vuitanta centímetres i que creixen en terres ruderals i salines.