Família: Punicàcies

Petita família originari de l’Orient mitjà i Pròxim orient, distribuït per tot el mediterrani;
només té un sol gènere (Punica), però prou conegut a les nostres terres
(Punica granatum), la popular magrana, de flor amb pètals vermells. lliures;
és pentàmera, hermafrodita i actinomorfa; les fulles oposades i enteres.
El fruit, tècnicament es diu balàustia.
Cultivat des de temps antics i també assilvestrada per indrets del sud del país;
també té diverses espècies nanes en jardineria.