Família: Punicàcies

Petita família d’arbres amb un sol gènere, però prou conegut a les nostres terres, Punica granatum, la popular magrana de flors molt vistoses, pètals vermells i arrugats amb fulles lluents i fosques.
Cultivat des de temps antics i també assilvestrada per indrets del sud del país;
També en te diverses especies nanes en jardineria.