Família: Narteciàcies

Petita família d’angiospermes estesa per alguns llocs tropicals i de l’hemisferi boreal i que només té cinc gèneres; són plantes herbàcies monocotiledònies que no sobrepassen el metre d’alçada i les flors tenen sis tèpals i estan reunides en espigues. A Catalunya només en tenim una espècie (Narthecium ossifragum).