Família: Musàcies

Aquesta família estesa per les zones tropicals, és prou coneguda per els seus fruits, el plàtan o la banana.
Son plantes herbàcies i a vegades llenyoses, monocotiledònies amb grans i llargues fulles curtament peciolades, disposades esparsament per tota la lignificada tija.
Es troba plantada en jardins per la seva exòtica bellesa