Família: Hippocastanàcies

Originària d’Europa sud-oriental, aquesta família pròpia de les regions temperades de l’hemisferi boreal, només té dos gèneres. A Catalunya es troba plantat en parcs i jardins, Aesculus; arbre caducifoli de fulles palmades i ampla capçada.
Dues espècies acostumen a compartir els carrers, A. carnea i A.hippocastanum. Fa els fruits en càpsula.