Família: Dipsacàcies

Petita família distribuïda per Europa, Àfrica i Àsia, preferentment per zones temperades; té deu gèneres, dels que cinc els tenim a Catalunya (Scabiosa, Cephalaria, Knautia, Dipsacus i Succisa).

Són plantes herbàcies que poden passar del metre d’alçada, erectes, ramificades, amb les fulles oposades o verticil·lades, enteres o pinnades i les flors són hermafrodites, i s’agrupen en capítols convexes o ovoides (Dipsacus ), les de l’exterior són zigomorfes i les del centre actinomorfes. El fruit és en aqueni.