Família: Commelinàcies

Família de plantes fanerògames monocotiledònies estesa per les zones paleotropicals i neotropicals del món, amb prop de quaranta gèneres i a la vora de sis-centes cinquanta espècies. La seva morfologia és molt notable dins de les angiospermes a causa de la seva gran diversificació entre arbusts, lianes i plantes herbàcies; acostumen a tenir el periant format per tres pètals i tres sèpals. Un exemple seria Tradescantia entre altres. Algunes són molt utilitzades en jardineria.