Família: Celastràcies

Família d’arbres i arbusts tropicals i subtropicals i que en les nostres terres
només té un gènere autòcton ( Euonymus europaeus ).
Es una espècie euro-siberiana de fullatge caducifoli, propi de boscs caducifolis
i bardisses de l’estatge montà. Fa el fruit en càpsula.