Família: Celastràcies

Família d’arbres i arbusts tropicals i subtropicals amb més de cinquanta gèneres i que en les nostres terres només tenim un d’autòcton ( Euonymus europaeus ). És una espècie euro-siberiana de fullatge caducifoli, propi de boscs temperats de l’estatge montà. Fa el fruit en càpsula.