Família: Celastràcies

Família d’arbres i arbusts tropicals i subtropicals i que en les nostres terres
només té un gènere autòcton; Evonymus europaeus.
Es una espècie euro-siberiana de fullatge caducifoli, propi de boscs caducifolis
i bardisses de l’estatge montà.