Família: Azol·làcies

Família propera a les falgueres amb un sol gènere en tot el mon i set espècies.
Es desenvolupa en medis aquàtics, tant rius com estanys o embassaments i pot resultar com una mala herba, com pot servir fer fertilitzar camps d’arròs.

No trobem res.

Estem disgustats per aquest inconvenient, si us plau torna a l'inici o torna a buscar amb aquest formulari.