Família: Azol·làcies

Família propera a les falgueres amb un sol gènere en tot el món i set espècies.
Es desenvolupa en medis aquàtics, tant rius d’aigües lentes, estanys, embassaments o camps de conreu d’arrós i pot resultar com una mala herba. És un hidròfit natans.