Família: Asclepiadàcies

Família intertropical diversificada d’arbres, arbust, lianes i herbes i que en les nostres terres té quatre gèneres, alguns d’ells força naturalitzats.
Gomphocarpus, Araujia, Cynanchum i Vincetoxicum.
Tenen les fulles enteres, simples i estan oposades o verticil•lades; les flors son radiades amb cinc pètals.