Família: Agavàcies

Aquesta família d’origen tropical i subtropical viuen en zones àrides i no hi ha cap gènere en Europa, només tenim el gènere Agave, amplament naturalitzat en platges i terres seques interiors, sent una espècie invasora.
Tenen fulles amples i llargues, plenes de dents punxants i reunides en roseta basal, florin en una inflorescència alta i atapeïda al cap d’alguns anys. Altres son utilitzats en jardineria.