Suaeda splendens

Nom Científic Suaeda splendens
Nom Català Sosa blanca
Nom Castellà Almajo
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Juliol / Octubre
Hàbitat Terrenys salins, parcialment inundats. Contr. medit.
Alçada 10 a 40 cm
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari