Suaeda maritima

Nom Científic Suaeda maritima
Nom Català Sosa prima
Nom Castellà Cañametas
Família Amarantàcies. (subfamília Quenopodiàcies.)
Floració Març / Novembre
Hàbitat Terrenys ruderals i salins. Contr. medit. i litorals.
Alçada 10 a 40 cm (1,5 m)
Fruit Aqueni.
Forma vital Teròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari