Sonchus oleraceus

Nom Científic Sonchus oleraceus
Nom Català Lletsó
Nom Castellà Cerraja
Família Compostes
Floració Febrer / Desembre
Hàbitat Herbassars ruderals, conreus. Contr. medit. i est. montà.
Alçada 10 a 140 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari