Solenopsora holophaea

Nom Científic Solenopsora holophaea
Família Catillariaceae
Hàbitat Roques calcàries planes, terrassetes assolellades.
Descripció

Liquen foliaci amb el tal·lus en forma de roseta o més irregular amb els lòbuls estrets, convexes i l’àpex dividit lleugerament aixecat; la superfície és de color gris pàl·lid amb lleugera pruïna i taques de blanc fosc, la cara inferior és més fosca amb rizines simples. Els apotecis es troben disgregats pel tal·lus o amuntegats a la part central amb els disc pla i després convex o deformat, de color marró fosc amb pruïna i el marge lecanorí. Es fa a l’escorça d’arbres planifolis de contrades mediterrànies a l’estatge montà. És molt semblant a Physcia stellaris, encara que aquest últim no disposa de taques a el tal·lus.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari