Silene rubella subsp. segetalis

Nom Científic Silene rubella subsp. segetalis
Nom Català Silene vermellenca
Nom Castellà Silene rojiza
Família Cariofil·làcies
Floració Març / Juny
Hàbitat Conreus llenyosos, brolles marit. Contr. medit. marit.
Alçada 10 a 40 cm
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari