Scirpus mucronatus

Nom Científic Scirpus mucronatus
Nom Català Punta d´espasa
Nom Castellà Junco de Judas
Família Ciperàcies
Floració Juliol / setembre
Hàbitat Arrossars.  Contr. medit. litorals.
Alçada 40 a 80 cm
Forma vital Hidròfit radicant
Descripció   Sin= Schoenoplectus mucrunatus

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari