Sàmara

Descripció Es diu del fruit sec, indehiscent, polisperm amb una expansió membranosa soldada al pericarpi, per facilitar la disseminació de les llavors ( anemocòria ). Els exemples poden ser Ulmus, Fraxinus, Ailant, encara que el gènere Acer, també fa els fruits alats i semblants, però tècnicament son esquizocarps.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari