Ruderal

Descripció

Es diu als indrets de terres remogudes, runes, femers, als voltants dels pobles o cases abandonades, on les qualitats de la terra han estat alterades per causa de l’home i a la vegada creant un nou habitat on es poden desenvolupar unes plantes adaptades a aquestes característiques (terres nitrogenades).  Exemple: Chenopodium , Rumex , Polygonum , Amaranthus , Malva ,  etc.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari