Ruderal

Descripció Es diu dels indrets de terres remogudes, runes, femers, als voltants dels pobles o cases abandonades, on les qualitats de la terra han estat alterades per causa de l´home i a la vegada creant un nou habitat on es poden desenvolupar unes plantes adaptades a aquestes característiques ( terres nitrogenades ).  Exemple : Chenopodium sp, Rumex sp, Polygonum sp, Amaranthus sp, Malva sp,  etc.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari