Rosmarinus officinalis

Nom Científic Rosmarinus officinalis
Nom Català Romani
Nom Castellà Romero
Família Labiades
Floració Gener / Decembre
Hàbitat Brolles, matollars. Contr. medit.
Alçada 0,50 a 2 m
Forma vital Nanofaneròfit.
Descripció VEGEU FITXA.....Rosmarinus off. ( BLANCA )

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari