Rosmarinus officinalis var. albiflora

Nom Científic Rosmarinus officinalis var. albiflora
Nom Català Romaní
Nom Castellà Romero
Família Labiades
Floració Gener / Decembre
Hàbitat Brolles, matollars, talussos. Contr. medit.
Alçada 0,5 a 2 m
Forma vital Nanofaneròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari