Rosa moschata

Nom Científic Rosa moschata
Nom Català Roser mesquer
Nom Castellà Rosa mosqueta
Família Rosàcies
Floració Maig / Juliol
Hàbitat Marge de camins, bardisses. Terra baixa i est. montà.
Alçada 1 a 3 m
Fruit Cinoròdon. (Polinúcula interior coberta pel tàlem)
Forma vital Nanofaneròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari