Rosa glauca

Nom Científic Rosa glauca
Nom Català Roser rubrifoli
Nom Castellà Rosa rubrifolia
Família Rosàcies
Floració Juny / Agost
Hàbitat Bardisses, marge de boscs clars. Est. montà i subalpí.
Alçada 1 a 2 m
Fruit Cinoròdon. (Polinúcula interior coberta pel tàlem)
Forma vital Nanofaneròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari