Romjularia lurida

Nom Científic Romjularia lurida
Família Porpidiaceae
Hàbitat En roques assolellades, amb certa humitat, esquerdes amb terra. Si. Contr. medit. i litorals.
Descripció Sin = Psora lurida
Descripció

Liquen amb el tal·lus format per esquames solapades irregulars amb l’àpex arrodonit i aixecat, de color marró clar a marró verdós quan està hidratat. Els apotecis es troben repartits pel tal·lus i lleugerament deformats, de color marró fosc amb el disc pla i després convex i el marge lecideí tènue, a vegades inexistent o difícil de veure. Es fa a les roques calcàries assolellades, a replanets de terra o a les escletxes terroses de l’interior, arribant al Pirineu. Molt semblant a Solonopsora holophaea que es fa a les roques més àcides i de tendència més mediterrània

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari