Morfologia de l’arrel

Descripció Es diu a la part de la planta que neix, generalment soterrada i en sentit oposat de la tija; no té ni fulles, òrgans de reproducció i la seva missió és fixar la planta en el substrat, absorbir l'aigua i els principis nutritius per el desenvolupament de la pròpia planta, encara que també pot formar òrgans de reserva. Segons sigui la seva forma i desenvolupament pot ser : Axonomorfa. Quan la rel presenta un eix més o menys vertical i clarament més desenvolupat que els altres laterals. Fasciculada: Quan no té un eix clarament principal, si no diversos i semblants, com un fascicle. Adventícies : Aquestes poden créixer de manera casual, en les tiges reptants, en els nusos dels estolons quan estan en contacte amb el substrat o en els nusos inferiors de certes plantes. El lloc on comença a soterrar-se, desprès de la tija, l'anomenarem coll de l'arrel, seguidament continua l'arrel principal o atura llur creixement per continuar en altres arrels més primes i que lògicament anomenarem arrels secundàries, que ja no creixent tan verticalment, si no en diferents angles; també poden desenvolupar-se altres arrels molt més primes i curtes, terciàries etc, que es diuen radicel•les. Tant en l'arrel principal com les altres, tenen en la punta una petita peça que es diu còfia, en forma de didal, formada per cèl•lules que són destruïdes per l'abrasió amb el substrat i que es regeneren constantment; aquesta petita peça és l'encarregada de penetrar en el substrat i protegir l'arrel.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari