Protopulvinaria pyriformis

Nom Científic Protopulvinaria pyriformis
Nom Català  Caparreta del llorer
Nom Castellà Cochinilla del laurel
Família Coccidae.
Descripció

Aquest insecte de la família de Coccidae, parasita el llorer, xuclant la saba i segregant una melassa, que produeix un fong anomenat  ” negreta”, que afebleix les fulles per manca de transpiració. Ataca al llorer i altres citrics.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari