Potamogeton densus

Nom Científic Potamogeton densus
Nom Català Potamogèton dens
Família Potamogetonàcies
Floració Maig / Setembre
Hàbitat Aigües dolces estagnants o de curts lent. Contr. medit a est. montà.
Alçada 20 a 30 cm
Forma vital Hidròfit radicant.
Descripció Sin. Groenlandia densa.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari