Polypogon monspeliensis

Nom Científic Polypogon monspeliensis
Nom Català Cua de rata
Nom Castellà Cola de zorra
Família Gramínies
Floració Abril / Setembre
Hàbitat Herbassars de sòls profunds, més o menys humits Contr. medit.
Alçada 10 a 90 cm
Fruit Cariopsi.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari