Pluricaule

Descripció

Es diu a la planta que desenvolupa diverses tiges en el mateix periode. Si són altes i més o menys paral·leles no arriben a ramificar-se gaire, encara que també podem trobar plantes cespitoses molt baixetes en llocs exposats com roques i arestes. Per contraposició quan una planta desenvolupa una sola tija li direm que és unicaule i aquesta serà molt més ramificada. Una tàctica per tenir el màxim de flors i assegurar-se una major polinització.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari