Placidium rufescens

Nom Científic Placidium rufescens
Família Verrucariaceae
Descripció Sin : Catapyrenium rufescens
Descripció

Liquen foliaci amb el tal·lus format per grans esquames gruixudes i solapades irregularment, de marge ondulat amb l’àpex arrodonit, de superfície llisa i brillant amb peritecis enfonsats; és de color marró vermellós i la cara inferior més fosca al centre i clara als marges. No presenta apotecis i es fa a les esquerdes de roques calcàries assolellades per on pot caure una mica d’aigua i a vegades a terra nua o molses, en clima temperat de contrades mediterrànies a l’estatge montà.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari