Picris echioides

Nom Científic Picris echioides
Nom Català Arpell
Nom Castellà Raspasaya
Família Compostes
Floració Juny / setembre
Hàbitat Marges, herbassars, prats. Contr. medit. i est. montà.
Alçada 30 a 100 cm o més
Forma vital Teròfit

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari